Nieuw in ons arsortiment ( geheel Biologies)  

 

 

 

 

TECHNISCHE FICHE 

DCM ECO-MIX 4 

NPK 7-7-10 

Eigenschappen 

samengestelde organische meststof NPK 7-7-10 

dankzij zachte werking en complete samenstelling ideaal voor diverse toepassingen: 

o organische basisbemesting in potgrondenmengsels 

o bijbemesting vruchtgroenten: tomaten, komkommer, paprika… 

o rozenteelt 

lange en continue werkingsduur (75 – 100 dagen) 

organische fosfor (7 % P2 O5 ) voor een snelle inworteling 

100 % organisch: voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld door het bodemleven + vorming 

van humus voor een betere inworteling en minder uitspoeling 

toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage II 

van de verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en wijzigingen] 

in MINIGRAN® 

Technische omschrijving 

Samengestelde organische meststof NPK 7-7-10; met 7 % organisch gebonden stikstof; met 43 % 

organische stof en in een microgranulaat met afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan 

ten minste 80 % tussen 1000 en 2000 micron. 

Vorm 

samengestelde organische meststof in MINIGRAN® 

= een microgranulaat met afmetingen tussen 800 en 2500 microns, 

waarvan ten minste 80% tussen 1000 en 2000 micron 

√ elk korreltje bevat dezelfde samenstelling in dezelfde verhouding 

√ gecontroleerde vrijgave van de voedingselementen door een doorgedreven selectie, de verhouding en 

de specifieke eigenschappen van kwaliteitsvolle grondstoffen, als ook door het productieproces 

√ tot 60 % betere verdeling voor homogene kleur en groei 

  De meststof heeft zijn werking daar waar ze gestrooid wordt. 

√ snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking 

√ met goed opneembare organische fosforbonnen voor een betere wortelontwikkeling 

√ geurarme, stofvrije toepassing 

Ideaal voor onze Bonsai, uitgetest door Just, Arjan en Leen. 

Gebruiksaanwijzing: 

Voor de Bonsai 3 – 5 gram per liter pot/schaal inhoud 

De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, het voedingsreserve 

in de bodem en de intensiteit van begieten. 

 

FRUIT EN KLEINFRUIT (aardbeien, druiven…) .............................................................. 8 – 15 kg/100 m² 

BOOMKWEKERIJ 

basisbemesting ............................................................................................................. 8 – 15 kg/100 m² 

bijbemesting .................................................................................................................. 8 – 12 kg/100 m² 

POTGROND 

basisbemesting .......................................................................................................................2 – 4 kg/m³ 

zaai- en stekpotgrond / perspotgrond ............................................................................1 – 3 kg/m³ 

boomkwekerij containerteelt ..........................................................................................3 – 6 kg/m³ 

siergewassen potplantenteelt ........................................................................................2 – 5 kg/m³ 

bijbemesting (bovenop de pot)............................................................. 2 – 4 kg/m³ of 2 – 4 g/L potgrond 

boomkwekerij containerteelt ....................................................... 2 – 5 kg/m³ of 2 – 5 g/L potgrond 

siergewassen potplantenteelt ..................................................... 2 – 4 kg/m³ of 2 – 4 g/L potgrond 

SIERTUIN ............................................................................................................................ 6 - 12 kg/100 m² 

Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.

 

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!