Ph waarde

 

De zuurtegraad (pH), puur scheikundig bekeken. 

Om de zuurtegraad van bodems te kunnen omschrijven, moeten we teruggrijpen naar de scheikunde. Puur chemisch gezien ligt de pH-waarde steeds tussen 0 en 14, en noemt men een pH van 7 neutraal. Een pH lager dan 7 noemt men zuur, een pH hoger dan 7 noemt men basisch of alkalisch

 

De zuurtegraad (pH) van toepassing op bodems.

Voor tuingronden vinden we bijna steeds een pH-waarde tussen, 4 en 8. Een grond met een pH lager dan 5,5 is zuur, een grond met een pH hoger dan 6,5 is basisch. Algemeen kan men stellen dat een goede tuingrond een pH-waarde heeft tussen 5,5 en 6,5.

bonsai is in deze anders aangezien iedere boom zijn eigen grond heeft kunnen we per boom de zuurgraad van de grond aanpassen. Hoe beter de zuurgraad past bij de boom hoe meer de boom het naar zijn zin heeft Nu is de ideale zuurtegraad voor elke boom niet helemaal gelijk. Op de eerste plaats hangt veel af van de grondsoort. Lichtere zandgronden zijn reeds vruchtbaar bij een pH tussen 5,5 en 6,5. Zwaardere kleigronden vragen een hogere pH, nl. tussen 6,0 en 7,0.

 

De zuurtegraad (pH), van belang voor Bonsai

De meeste Bonsaibomen groeien goed bij een bodem-pH tussen 5,5 en 6,5. Hoe komt het nu dat bonsaibomen niet willen groeien als de pH niet geschikt is? Het antwoord heeft alles te maken met de voeding van de boom. De pH bepaalt immers hoe de voedingselementen die in de grond zitten zich zullen gedragen. Bij een bepaalde pH vormen sommige voedingselementen andere verbindingen die niet meer opneembaar zijn voor de wortels. Daardoor ontstaan er gebreksverschijnselen. Andere elementen zoals mangaan (Mn), aluminium (Al) en ijzer (Fe) worden bij een te lage pH te sterk opneembaar voor de bomen. Voor de meeste bomen kan hierdoor een vergiftiging ontstaan, door een te grote opname van deze elementen. Andere bomen dan weer wensen een dergelijke hoge opname van deze elementen. Deze laatste noemt men de zuurminnende bomen. Dit zijn dus bomen die optimaal groeien in zure gronden, dus lage pH. Volgens de gewenste bodem-pH kan men Bonsaibomen indelen in 3 categorieën

:

pH tussen 4,5 en 5,5 (Z): zuurminnend

pH tussen 5,5 en 6,5: normaal kalkbehoeftig

pH tussen 6,5 en 7,5 (Ca): kalkminnend

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!