pinus vertakking

Hoe krijgt u een fijne vertakking op de Pinus parviflora?

Een fijne vertakking  krijgen op de Pinus parviflora kan wel enige jaren  in beslag nemen . U kunt er van uit gaan dat u  4 á 5 jaar nodig heeft om dit te bereiken.

In Japan worden de bomen in hun jonge jaren heel zwaar  bemest. Kijkt u maar naar de lange basistakken, de compacte  groei bovenin met kleine naalden en het geringe aantal eindknoppen, meestal maar één. En dat terwijl een gezonde Pinus in de natuur bijna altijd vijf eindknoppen heeft. Die kleine naalden bereiken de kwekers door  een paar jaar voor de verkoop/export de voeding en watergift drastisch te verminderen  om zo de bomen te  dwingen hun reserves te gaan gebruiken.Dit gaat ten koste van de vitaliteit  met als gevolg  dat bij het uitlopen in het voorjaar de parviflora-dennen uitlopen met maar één knop, terwijl in de jaren hiervoor er genoeg uitlopers waren. Conclusie: de boom is in feite behoorlijk verzwakt en daar komt nog bij dat de boom in slechte kwaliteit  grond (rode klei) staat, waarin hij naar Europa werd gestuurd. (De laatste twee jaar is de grond al wel beter,vooral bij import uit China, omdat er veel klachten waren van de Europese handelaren en veel sterfte.) Dus na aanschaf van uw import Pinus is er heel wat werk aan de winkel de komende jaren.

Wat willen we bereiken?

1         De vitaliteit verhogen door goede bemesting

2        Meer eind knoppen  kweken

       3    Knopselectie kunnen toepassen

       4     Zorgen voor het optimaal functioneren van het wortelgestel door middel van mycorrhiza.

De vitaliteit verhogen doen we door het geleidelijk opvoeren van de bemesting; dus al vroeg in het voorjaar mest gaan geven en ook nog meer dan normaal. Maar pas op voor overbemesting; de wortels zijn – zeker kort na verpotten -  erg gevoelig voor te veel mest. Ik heb daarvoor de gebruikelijke  D.C.M. Mix 2,   7-6-12+mg.  gekozen. Het resultaat was:  grotere naalden en  op de sterkste delen/takken van de boom dit jaar - het 1e jaar dus -   al meer knoppen; bij sommige van de sterkste takken zelfs al  drie .  Sommigen zeggen dat 10-6-6 of 10-4-6  -  meer stickstof dus – een beter resultaat geeft, maar  met als gevolg dat het loof verder van de stam komt te staan. Bij D.C.M. Mix 2 bleek wel dat er grotere naalden ontstonden, maar met een compactere groei (door het hoge Kaligehalte:  12 ).

Om knopselectie te kunnen toepassen moeten er eerst voldoende knoppen zijn. Maar daarvoor zijn  vitaliteit en goede groei noodzakelijk; dan komen de knoppen vanzelf. Hoe kunt u knopselectie gaan toepassen? Bij een groepje van drie  eindknoppen de twee zijkoppen nijpen om de middelste - de sterkste - door te laten groeien tot de herfst, wanneer u deze alsnog kunt weghalen. In de zwakkere delen van de boom moet u als er drie knoppen zijn de twee zwakste  weghalen en in de sterkste delen de twee krachtigste knoppen van zo’n drietal. Het is van groot belang dat u zo veel mogelijk knoppen ziet te krijgen; op boven geschetste wijze en met veel geduld lukt dat ook.

Om de boom optimaal te laten functioneren komt het verpotverhaal aan de beurt (zie verpotten van een Pinus parviflora)en de enting met mycorrhiza. U kunt deze witgrijze schimmel vinden in schaal en/of wortelkluit en – uiteraard - in dennenbossen. Vervolgens dat spulletje gewoon door uw grondmengsel doen, enten dus.

Het 1e jaar( na de aanschaf van uw import Pinus)

Het bemesten begint in maart door één of twee keer een vloeibare mest (bv. de D.C.M. vloeibare mest ) te geven, omdat het dan nog te koud is voor een vaste meststof. Die eist nu eenmaal een wat hogere temperatuur om de werkzame stoffen af te gaan geven. Dus vanaf april, als het weer wat beter wordt, begint u met een vaste meststof, bv. D.C.M.  Mix 2. Deze organische meststof werkt 100 dagen. U kunt dus in juli eventueel nog wat Mix 2 bijgeven, maar niet te veel. Past u op voor overbemesting. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing van de door u gekozen meststoffen ! De uitkomende kaarsjes inkorten door nijpen. Omdat u meer mest bent gaan geven, betekent  dat ook dat u meer water moet geven en dat is even wennen. Doorgaans houden we de dennen vrij droog. Maar met een goed doorlatende/drainerende  grond is dat geen enkel probleem; dan  geeft u niet snel te veel water. Vanaf half september begint u met een stikstofloze mest , bij voorbeeld  Vivi Kali  N-2-K-20 voor het afharden en de knopzetting.

U zult aan het einde van het seizoen al resultaat zien in de vorm van grovere, maar veel  groenere naalden en misschien ook  al meer eindknoppen.

Het 2e jaar

In het voorjaar, vóór de knoppen gaan uitlopen, is het belangrijk de oude overjarige naalden te verwijderen om te bevorderen dat er meer licht in de boom valt. Dat stimuleert de vorming van nieuwe knoppen op het oude hout. Knipt u de naalden kort af, dus de schachtjes laten staan.

:

pinus parviflora geknipte naalden 001

Om beschadiging van de bast te voorkomen moet u de naalden niet uit trekken; de naald- restanten na de knipbeurt vallen er na drie tot vier  weken vanzelf af. De uitlopende kaarsjes weer kort nijpen.

De hoeveelheid mest iets opvoeren in vergelijking met vorig jaar. Het schema blijft het zelfde als vorig jaar. De hele zomer weer veel water geven. De nieuwe kaarsjes moet u kort nijpen, laat ongeveer drie tot vijf naaldenbundels staan . De nieuwe naalden, die nu uitkomen, worden weer groter dan vorig jaar. Aan het eind van de zomer zullen de eerste nieuwe knoppen zichtbaar zijn.

pinus parviflora knoppen 002

Het 3e jaar

Als alles naar wens verloopt, zult u al een beduidend gezondere boom hebben staan met mooi helder groen en veel bloemknoppen er in. De lange nekken  op de kaarsen na de bloei moet u maar voor lief nemen . Die bloei is waarschijnlijk het gevolg van de overvloedige bemesting.  De lengte van de naalden zal dit jaar niet veel verschillen van het vorige jaar. De bemesting mag nog iets worden opgevoerd in vergelijking met vorig jaar, mits de boom niet ouder is dan 15 tot 20 jaar. Bij oudere bomen voert u de bemesting wat langzamer op. Dan bereikt u wel het maximale dat volgens de gebruiksaanwijzing gegeven mag worden, maar u haalt ook het maximale uit uw boom. U zult zien, er verschijnen nu meer knoppen en de kans is groot dat er zich  nu ook op het oude hout  knoppen ontwikkelen. U kunt dan takken  terug snoeien om de looftoefjes compact te houden. Bij deze ontwikkeling van knoppen op oud hout is het aantal eindknoppen niet meer zo belangrijk. Die snoeit u nu toch helemaal weg, maar – let wel -  alleen bij voldoende nieuwe knoppen op het oude hout pas terug snoeien.

Het 4e jaar

Het bemestingsschema van het vorige jaar aanhouden.

Na het uitlopen van de vele kaarsjes (deze weer kort nijpen) die er zijn ontstaan na drie jaar intensief bemesten, zult u zien dat de naalden kleiner zijn dan het jaar er voor en dat u een te veel aan naalden heeft op uw boom door de vele knoppen. Om alle knoppen een kans te geven om uit te lopen zal er nu dus al uitgedund moeten worden, zodat de binnenin  zittende knoppen en de op het oude hout ontstane knoppen meer licht krijgen. Alleen dan zullen zich  nog meer knoppen op het oude hout kunnen ontwikkelen voor een steeds voller wordende parviflora

De jaren hierna gaat u geleidelijk  weer terug naar de normale bemesting.

Enige opmerkingen en aandachtspunten

Bij oudere bomen moet de hoeveelheid mest langzamer worden opgevoerd, want oudere bomen doen er langer over om hun optimale niveau te bereiken;  soms wel vijf tot zes jaar. Hoedt u   voor overbemesting; leest de gebruikaanwijzing voor de juiste hoeveelheden. Enige zorgvuldigheid, fijngevoeligheid  en oplettendheid is geboden. De eerste  tekenen van de vooruitgang van de vitaliteit zijn: de kleur van de naalden(donker groen), meer eindknoppen en de toename van bloemknoppen in het 3e en 4e jaar.

Als het aantal knoppen niet toeneemt, wees dan voorzichtig met bemesting. De kans op overbemesting is  groot, slap aanvoelende naalden zijn hier  een bewijs van.

Let op, een wortelkluit kan maar een bepaalde hoeveelheid loof in stand houden. Verpot uw boom voor u met deze methode begint en zet hem in een grotere trainingspot/-schaal. De grond moet een groot drainerend vermogen hebben, we gaan immers veel water geven met dit programma. En vergeet u de mycorrhiza voorziening niet!

 

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!