rechten

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij www.mo-yogi.nl of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. www.mo-yogi behoudt al haar rechten voor.

 

www.mo-yogi.nl. heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. www.mo-yogi.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal www.mo-yogi.nl aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

 

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door www.mo-yogi.nl gecontroleerd en www.mo-yogi.nl wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit.

 

Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico.www.mo-yogi.nl behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

 

Deze website met internetadres http://www.mo-yogi.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

moyogiklein

 

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!