Hoe kweekt u de bloeiende

Satsuki azalea

op tot het hoogste niveau?

 

 

Woord vooraf ;

 

De Satsuki azalea neemt een heel speciale plaats in de Japanse tuinbouw.

Al  meer dan 300 jaar kweekt men de azalea in containers als show plant (in 1690 werd  al de soort Kinsai beschreven). De azalea is lang alleen een Japanse cultuur plant geweest. Het kweken ervan is een hobby die bloeide in alle Japanse klassen en gemeenschappen, inclusief vooraanstaande personen uit de zakenwereld en de politiek   

 

Ofschoon de meeste Japanners Satsuki kweekten puur voor hun eigen plezier, was het toch heel gewoon om  ze tentoon te stellen op  azalea festivals.

 

no. 17

 

no. 18

 

 

 

Toch waren er kwekers  voor wie het winnen van prijzen de voornaamste ambitie was in hun leven. Veel Westerse kwekers die tentoonstelden op bloemen shows konden zich gemakkelijk identificeren met hun Japanse tegenhangers. Veel Japanners besteden talloze uren aan het kweken van chrysanthemums, lelies en vele andere pot planten. Zij troffen alle nodige voorbereidingen voor  shows , want die waren er genoeg door het hele land.

Aan de top van deze competitie in Japan staat de Satsuki azalea.

Satsuki’s kunnen worden ontwikkeld als grote, fantastische show bomen, welke al de andere in containers groeiende bomen/planten in variëteit,vorm en kleur van de prachtige bloemen kunnen verslaan.

 

no. 19

no. 20

 

 Satsuki’s hebben  een bijkomend voordeel dat zij erg lang leven in verhouding tot andere container planten en dat het een houtige, overblijvende plant is, die heel lang in cultivatie kan blijven. Ze zijn tientallen jaren verbeterd en ontwikkeld.   Beroemde oude planten zijn gestijld als bonsai en zijn erg kostbaar. De Satsuki cultuur is vaak een verwoede passie voor diegene die Satsuki kiest als hobby.

Japanners richten zich enorm op hun hobby, nemen die heel serieus en steken daar vele vrije uurtjes in met de prettige bijkomstigheid dat het een aardige business kan worden .

De Japanse Satsuki hobby is in staat om een aanzienlijke “ industrie “ te laten draaien, inclusief een 150 pagina’s tellend magazine- geheel in kleur- uitsluitend over de Satsuki azalea.

Een reden waarom de Satsuki cultuur zoveel aantrekkingskracht heeft op hobbyisten - naast de normale container planten -, is het gegeven dat men voor ingewikkelde problemen kan komen te staan waar de ware enthousiast zich in kan verdiepen. Wanneer zulke enthousiastelingen elkaar ontmoeten, dan zijn er veel  aspecten van hun hobby welke de basis kunnen vormen voor een lange conversatie en discussie. Discussies over de vele variaties is, bijvoorbeeld,  een bijna eindeloos onderwerp van gesprek voor Satsuki kwekers.

Het gangbare Japanse variëteiten woordenboek, beschrijft en illustreert 1164 variëteiten; er is inmiddels alweer een nieuw boek verschenen met nog meer variëteiten..

Alle hobby’s hebben hun eigen geheim, verhaal, kennis en geheimtaal wat helpt de echte enthousiasteling zich met  een van zijn eigen soort te kunnen identificeren,

Japanse kwekers gebruiken speciale namen om meer dan 20 verschillende Satsuki bloem- tekeningen te beschrijven. Zo’n complexiteit is voor beginners moeilijk, vooral als hij of zij de Japanse taal niet machtig is, maar zulke listigheden zijn ontegenzeggelijk een reden waarom veel enthousiastelingen  verslaaft raken aan Satsuki’s. In extreme gevallen is de Satsuki hobbyist bijna gelijkwaardig aan een kweker.

 

Leen.

 

 

 

 

 

                 Een Satsuki azalea in training

 

De  training van nieuwe scheuten is de kern van de styling van een Satsuki azalea .

De basistechniek  is erg simpel om te doen ,ofschoon voor het toepassen van die techniek, het vormen en het onderhouden van een Satsuki bonsai van de hoogste kwaliteit,  toch ervaring nodig is.

 

         Het verwijderen van ongewenste scheuten.

Alle nieuwe scheutgroei moet worden verwijderd daar waar zij niet gewenst is.  Satsuki’s hebben de neiging om overal uit te lopen over de hele plant ,inclusief dus al die ongewenste scheuten:

     aan de basis van de  stam,

     op de stam,

     in de oksels van de takken,

     en onder de loof kussens recht naar beneden groeiend.

 

witte azalea 21

 

witte azalea 22

 

 

Het is belangrijk deze continu te blijven verwijderen waar ze ook groeien.

 

        Snoeien en uitdunnen voor de bloei.

Maart.

Satsuki’s moeten worden gecontroleerd in deze tijd van het jaar op vergeten scheuten van het vorige jaar. Elk eindpunt met meer dan twee scheuten/takjes uit het zelfde punt moet worden uitgedund/gesnoeid.

 

April/ mei

Het is gewenst de bomen te controleren op nieuwe voorjaarsgroei, vooral de bomen die bestemd zijn voor een show/tentoonstelling. Speciaal de sterk groeiende soorten vragen nu veel tijd en aandacht. De nieuwe scheuten kunnen worden uitgedund tot twee aan elk groeipunt en dat overgebleven paar dan, waar nodig, vervolgens terugsnoeien tot twee blaadjes .

Waar erg sterke scheuten  de lijn van het plateau verstoren, is het wenselijk al de nieuwe scheuten weg te halen. Op planten met meer dan normale groeikracht , alleen de rare scheuten  waar nodig verwijderen of terug snoeien. Minder krachtige bomen en langzaam groeiende variëteiten behoeven vaak geen snoei of pas na de bloei.

 

Juni/juli

De hoofdperiode voor het snoeien van nieuwe groei is onmiddellijk na de bloei. De nieuwe groei wordt eerst gedund en de overgebleven scheuten teruggesnoeid tot de vereiste lengte.

 

        Het dunnen van nieuwe scheuten.

Dun de nieuwe scheuten groeiende van elk punt uit  tot twee.

23

witte azalea 24

 

Een schaar is niet altijd nodig voor dit werk; de ongewenste scheuten kunnen van de basis worden afgebroken/gescheurd door voorzichtig terug te buigen naar de aanzet. De twee geselecteerde scheuten groeien normaal horizontaal en spreiden zich in een nauwe v- vorm.

 

witte azalea 25

 

 

        Scheutsnoei opties.

Het standaard snoeiproces is het inkorten van elke twee scheuten aan elke top tot twee blaadjes. Er zijn , hoe dan ook veel afwijkingen die kunnen worden gemaakt op deze procedure, afhankelijk van de eisen aan een specifieke plant, of deel van een plant.

Een belangrijke variant betreft de top van de boom. De top van een Satsuki heeft de neiging zwakker te zijn dan de takken. Om deze reden laat men de topscheuten/twijgen  staan;  terugsnoeien ,maar een extra blad laten staan om meer groei te bevorderen kan, indien nodig, worden toegepast.

witte azalea 26

 

 

Erg sterke, uit zijn krachten gegroeide, of  gebieden met lange uitlopers in de boom vragen maar een minimum aan scheut uitbreiding. Dit kan worden bereikt door de scheuten terug te snoeien tot vlakbij de groei het laatste jaar . Een nieuwe groep van ondergeschikte knoppen zal aan de top verschijnen van de groei van het afgelopen  jaar . Deze techniek stimuleert ook de productie van nieuwe knoppen op oud hout en oudere twijgen.

Een zelfs nog  extremer alternatief wat een nog sterker uitbotten van de slapende knoppen bevordert, is het terugsnoeien tot de groei van het vorige jaar groei van de twijgen, zonder er ook maar een blaadje aan te laten zitten . Deze techniek wordt uitgebreid  gebruikt in de begin van de training van een nieuwe bonsai, maar zal alleen mogen worden toegepast op sterke, gezonde bomen. Beginners wordt geadviseerd tenminste enkele blaadjes te laten zitten op de top van elk twijgje om enig risico te vermijden.

Terugsnoeien tot de laatste jaar groei zal resulteren in een snelle productie van scheuten voor de secondaire groei.

witte azalea 27

 

 

 De vereiste scheuten zijn doorgaans de scheuten die uitspruiten in de oksels van de overgebleven blaadjes die u heeft laten zitten. Als het eindpunt zich splitst in twee, dan juist één knop van de basis van elk blad laten uitgroeien/ontwikkelen . Veel meer knoppen dan nodig zijn zullen zich ontwikkelen en een aantal moet dus worden verwijderd.

Het uitvoeren van de scheutsnoei op het juiste moment is van vitaal belang om de nieuwe secondaire scheuten te laten rijpen en de nieuwe bloemknoppen voor het komende jaar te maken. Midden juli is de laatst mogelijke datum voor die snoeien, ofschoon u op sterk groeiende en gezonde bomen kunt doorgaan tot eind juli.

 

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!