Diagnose stellen voor  problemen bij azalea’s

 

 

Symptomen

Waarschijnlijk oorzaak

Bladeren worden dof, adertjes worden rood in gebloemd motief. In een later stadium verwelken de blaadjes, kunnen er hele takken afsterven of zelfs de hele plant.

Geeft slechte wortelfunctie aan. Het kan één van de volgende zaken zijn: geplant terwijl de grond  te droog was. Phytophthora rot te bestrijden met een fungicide als Aliette WG. Overbemesting. Rondworm die de wortelvorming heeft beschadigd en dus de voeding negatief beïnvloed.

Bladaantasting vooral aan onderzijde en in de toppen van de scheuten.

Kleine rupsen van de azaleamot vreten in blaasmijnen.Mot bestrijden met b.v.Undeen. Rupsen 3 maal om de 14dagen met methomyl (b.v.Lannate)

Uniforme lichtgroene bladkleur over de gehele plant

Gebrek aan stikstof

Blad licht geel -groen tot bleekzucht in de bladaderen. Dit kan op de bladpunten of uiteinden van de nieuwe scheuten.

IJzer tekort veroorzaakt door hoge pH van de grond; afwezigheid van ijzer, overbemesting, slechte drainage van de grond. Rondworm. Wortelrot  door schimmel ( Phytophthora)Zie boven.

Bleekzucht van oudere bladeren, zijtakjes van de aderen verliezen de groene kleur.

Magnesium tekort of rondworm- schade.De D.C.M.-azaleamest bevat ijzer, magnesium en andere noodzakelijke sporenelementen.

Bladeren en bloemen worden dik/vlezig; ze worden bleekgroen, later een witte uitslag( dan verspreidt de schimmel zich)

Ezelsoren of oortjesziekte, veroorzaakt dikke, vervormde plekjes op de bladeren.Verwijderen vóór het wit uitslaat.

Paarse of bruine vlekjes op de bladeren

Ziekte veroorzaakt door insecten of insecticiden. Het heet Fungus- schimmelbladziekte. (anthracnose)

Witte poederachtige vlekjes op beide kanten van een blad, die uiteindelijk het hele blad zullen bedekken

Poederachtige meeldauw.Gebruik uiterst zorgvuldig volgens de gebruiksaanwijzing meeldauwbestrijdingsmiddelen.

Kleine gebleekte vlekjes op de bovenkant van een blad. De onderkant van het blad zal later bedekt worden met oranje uitstulpingen

Blad roest.Ook hier tegen vindt u bestrijdingsmiddelen in tuincentra.

Naar beneden ombuigen van nieuwe blaadjes

Mijten, te bestrijden met verdelgers alsVertimec. Het kan ook veroorzaakt worden door onkruidverdelger.

Naar boven oprollende blaadjes

Watergebrek

Blad verbrandt vanaf de randen

Watergebrek bij bladverliezende azalea’s. Schade van insecticide, overschot aan mest

Bladpunten vouwen om,

Azalea blad mineerder  vreet gangentjes b.v.de nerfmineervlieg(Liriomyza huidobrensis). Spuiten met dichloorvos.

Kleine, ronde vlekjes op de bloemen, die later groter worden. De bloemblaadjes en bloemen verwelken en voelen beurs/papperig aan. Later verdrogen ze en blijven aan de plant vastzitten

Bloembladverwelking veroorzaakt door een plantenziekte.Als er kleine sclerotiën, ter grootte van een rijstkorrel ontstaan is het ovulinia of bloemrot.Voorkom verspreiding van sclerotiën door aangetaste bloemen in plastic zak af te voeren.

Bruine vlekjes op de bloemen die later groter worden. Bloemen voelen niet papperig aan.

Bloemaantasting veroorzaakt door Botrytis cinera of grauwe schimmel.Te dicht opeen en ook houdt u het blad te lang te nat.

Bladeren geelachtig tot grijs, onderkant van de bladeren met zwarte vlekjes, verbleekt of met ruwe puntjes

Azalea "kant" kevertje .Te bestrijden met gewoon bladluismiddel.

Blaadjes met dof groen omhulsel, later grijsgroen of bronsgroen

Spint.Ook hier tegen vindt u bestrijdingsmiddelen in tuincentrea

Verwelken van stelen, takjes of de hele plant "sterft terug". Een afgesneden steel laat bruine streepjes zien

Phomopsis: "dying down “. Wordt veroorzaakt door Phomopsis schimmel die ook met een fungicide bestreden kan worden

Witte, katoenachtige schubben in bladoksels en op twijgjes of poederachtig grijs insect op bladoksels en nieuwe blad knopjes

Schubben met meelachtige witte beestjes te bestrijden met Undeen.

Grote blauw/zwarte rupsen die de blaadjes opeten

Datana larven. Rupsen vangen of bestrijden met tuincentrummiddel tegen rupsen.

Bladeren vertonen kleurrijke vlekken, meestal langwerpig( door de nerven begrensd); blad kan voortijdigafvallen. Soms ook bloemknopaantasting, wat kan leiden tot misbloei.

 Veroorzaakt door bladaaltjes. Spuiten met oxamyl (b.v.VydateL )

Kleverige, glanzende blaadjes en mieren op uw azalea. Achterblijvende groei.

Bladluizen. Middeltjes genoeg in tuincentra. Wel even de lieveheersbeestjes wegvangen vóór u spuit.

De bast barst, meestal over de lengte (lengtedoorsnede). De bast valt er vaak af

Schade door te strenge vorst en schrale wind.Bescherm bij meer dan 5 graden vorst.

Gedraaide blaadjes en gebrek aan energie, vaak zijn de blaadjes klein en smal

Schade van onkruidverdelger (glyphosate)

Sterfte van de middelste blaadjes en takjes in bepaalde motieven. Meestal bij Gumpo soorten

Rhizoctonia ziekte of voetrot veroorzaakt door de Rhizoctonia solani schimmel. Op de grond vaak glinsterende draden.Voorkom dat de bovenste laag grond voordurend vochtig blijft. Ter bestrijding overvloedig spuiten met Rizolex, maar na behandeling afbroezen met schoon water.

Blad- en stam verwelking tijdens groeiseizoen. Wortels worden bruin, blad dofgroen van kleur.De voet van de plant is ook uitwendig bruin verkleurd. De schimmel leeft ook op het blad en kan zich in de grond handhaven.

  Cylindrocladium scoparium. Deze schimmels zijn veel voorkomende problemen tijdens groeiseizoen. Ze veroorzaken blad, stam en wortelrot.Te bestrijden met Fungicide, zoals b.v.Aliette WG of een benzimidazoolfungicide.Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzingen!

Plotseling ontstaan op de blaadjes bruin bladval op-zwarte vlekken, dan verkleurt het hele blad en treedt tijdens late lente/vroege zomer bladval op.

Een bladvlekkenziekte: Pestalotia. Zowel lichtgebrek als te fel zonlicht vermijden. Ook hier werkt een benzimidazoolfungicide of een Fosetyl-aluminium fungicide, zoals Aliette WG

 

 Azalea ziektes

 

 

Ziektes die vaak optreden in landschappen/aangelegde tuinen.

In het landschap zijn azalea’s vatbaar voor blad-, bloem-, steel- en wortelrot. Het aankopen van zieke planten voor tuinieren/tuinaanleg is een bekend probleem. Verkeerde planten en verkeerde verzorging dragen bij aan het ontwikkelen van ziektes. Vaak is het zo dat de grond rondom de plant veel klei in zich heeft en daardoor een slechte drainage heeft, wat weer bijdraagt aan wortelrot. Azalea’s die onder bomen zijn geplant of in de verdrukking (schaduw?) staan, worden blootgesteld aan de condities die favoriet zijn van schimmels die bladeren aantasten.  Lange droge periodes in de zomer zijn gewoon voor sommige gebieden. Phomopsis ("terugsterfte van takken) bij azalea’s  ontstaat gedurende deze periodes. Volwassen azalea’s in het landschap zullen slechter worden door wortelziektes veroorzaakt door de rondworm. Het bladerdek zal dan ook verkleuren.

 

Ziektes die voorkomen bij het kweken

Azalea kwekers laten vaak na om goede hygiëne en ziektebestrijding te gebruiken tijdens het kweken van nieuwe plantjes. Dit leidt niet alleen tot geldverlies bij de kwekers, maar erger nog, er komen zieke planten in commerciële kwekerijen terecht of er worden zieke planten in de tuin geplaatst.Het vervoeren van zieke planten tussen diverse gebieden is een groot risico, omdat al aangetaste, maar symptoomloze planten, vaak over het hoofd worden gezien tijdens inspecties. Op die manier worden schone tuinen of bonsaiverzamelingen vervuild met zieke planten, met alle gevolgen van dien.

 

Ziektes met grote impact / groot belang

 

Phytophthora ( wortelrot)

De belangrijkste ziekte van azalea’s is waarschijnlijk wortelrot veroorzaakt door verschillende vormen van Phytphthora. De meest gewone geïsoleerde ziekteverwekker is P. cinnamomi Rands, een schimmel die wereldwijd verspreidt en een allerverslindende werking die meer dan 1000 planten kan besmetten. Het eerste symptoom is langzame verwelking en verbruining van de bladeren, vaak vanaf de bladpunten en het eerst bij de oudere blaadjes van een rozetje. Hier gaat echter eerst vergaande verrotting van het haarwortelstelsel aan vooraf. Een bruinige verkleuring van de basis van de stam kan hiermee gepaard gaan. Uiteindelijk zullen de bladeren allemaal bruin worden en afvallen. Normaal gesproken zal de hele plant verwelken en sterven.

Ondanks dat P. cinnamomi in de eerste plaats een ziekteverwekker is die het kleine voedselzoekende deel van het wortelstelsel aanvalt, kan het ook infiltreren in de grotere wortels en onderste deel van de stam. De schimmel kan lange tijd overleven in de grond, zonder de aanwezigheid van een drager. Het is ook in staat met andere micro-organismen in de grond te strijden om de voedingsstoffen aanwezig in de grond. Deze veelzijdigheid maakt het een moeilijke ziekteverwekker om te bestrijden. Het is zelfs een hele moeilijke ziekte om uit te roeien, als hij eenmaal is ontstaan bij een plant. Deze schimmel produceert enkele verschillende soorten zichzelf voortplantende microscopisch kleine organismen: kiemen geproduceerd door kruisen van vergelijkbare soorten en andere door celdeling geproduceerde kiemen en chlamydospores. De kiemen produceren weer levende kiemen die door de grond bewegen via stroompjes water, Chlamydospores zijn dikwandige  structuren die dienen als overlevingsmateriaal tijdens periodes die ongunstig zijn voor de ontwikkeling/groei van de schimmel. Deze structuren worden niet volgens een regelmatig patroon ontwikkeld, waardoor een levenscyclus aan te tonen zou zijn. Ze worden geproduceerd afhankelijk van omgeving- en voedingscondities. Echter, het "starten" van deze ziekte veroorzaakt door de schimmel reageert heel erg op invloeden van de omgeving. De belangrijkste omgevingsfactor die deze ziekte ten goede komt is een hoog vochtgehalte van de grond,  drassige omstandigheden en warmte. Relatief hoge temperaturen van de grond komen de ontwikkeling van de ziekte dus ten goede, hetgeen gemakkelijk een factor kan zijn bij bonsai.

Ondanks dat P. cinnamomi langere periodes kan overleven onder de grond, zijn de belangrijkste bronnen van de ziekte-epidemieën toch planten die reeds besmet zijn en de bron waar ze in groeien. Dit kan speciale grond zijn of gewoon potgrond. Zieke planten kunnen ogenschijnlijk in vrij gezonde staat gehouden worden in een speciale kweekomgeving waar ze zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan vocht en verschil in temperaturen. Deze planten worden vaak niet ontdekt als ziek en worden verkocht en geplant in andere kassen of tuinen/landschappen. Dit veroorzaakt nieuwe ziektebronnen die onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot de dood van de planten .Ook kan zo een hele azalea bonsaicollectie besmet raken.

Wortelrot onder azalea’s kan zich supersnel verspreiden in kweekkassen wanneer planten constant in water staan op een plastic doek over de grond, of planten die gekweekt worden in een constant natte omgeving. De ziekte kan verergerd worden door gebruik te maken van gerecycled vervuild water uit meertjes of reservoirs. De grond waar afvloeiend  water langs stroomt, kan aangetast worden. Drainage in oppervlaktewater of andere waterbronnen kan een groter gebied van besmetting veroorzaken.

Azalea’s die in de  buitenlucht gekweekt worden, sterven in grote getale door Phytphthora als de velden te nat worden gehouden of als de drainage slecht is.

De eerste verdedigingsmanier tegen Phytphthora wortel rot is voorkomen door te zorgen dat de hygiëne in acht wordt genomen tijdens het opkweken van kleine plantjes. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende zeer effectieve beschermers en systematische schimmelverdelgers op de markt. Hierboven werden al fungiciden als Aliette WG genoemd. Omdat bonsai gedompeld kunnen worden in een met een fungicide gevuld bassin,is een grondige bestrijding goed mogelijk. Leest u de gebruiksaanwijzing goed! Zorgen voor een goede afwatering van de schaal- niet voor niets wordt split mengen door Kanuma aangeraden – is een goede preventie-methode.

 

 

Ovulinia ( bloemrot)

Bloemrot wordt veroorzaakt door de Ovulinia azalaea schimmel. Het is een ernstige ziekte voor azalea’s  in tuinen, maar komt ook voor bij azalea’s  in kweekkassen.Het is alsof de kwekers dit niet belangrijk vinden, omdat zij zich in de eerste plaats bezighouden met een goed bladerdek, denkt men dat dit een belangrijke bron van ziektes in tuinen is. Indicum en Kurume soorten van de azalea worden ernstig getroffen, maar ook andere azalea’s en rododendrons zijn vatbaar. Als de omgevingsfactoren "gunstig" zijn, kan de ziekte door Ovulinia zo snel verspreidt worden dat bloemen binnen 2-4 dagen vernietigd zijn.dus:

                             Giet op de pot en niet van boven over de plant.

                       Verwijder aangetaste bloemen, doe ze onmiddellijk in een plastic zak.

                       Voorkom het achterblijven van die “rijstekorrelachtige”sclerotiën.

Bloemrot komt voornamelijk voor bij tuinazalea’s in warmere gebieden, maar de ziekte is recentelijk ook al gesignaleerd in koudere gebieden. Stukjes van de schimmel in de grond zullen koude temperaturen in de noordelijke gebieden niet overleven en hebben dus elk jaar nieuwe geïnfecteerde planten nodig om weer op te bloeien. Deze ziekte valt ook planten aan die in kassen zijn gekweekt.

Vlekjes op de bloemblaadjes zijn als eerste zichtbaar als ze zo groot zijn als een speldenknop. Ze zijn bleek of witachtig op gekleurde bloemen en roestkleurig op witte bloemen. In eerste instantie zijn ze rond van vorm, maar ze groeien snel naar onregelmatige vormen, wat het aangetaste blad zacht maakt. Uiteindelijk zal de hele bloemkroon instorten. Geïnfecteerde bloemblaadjes zijn slijmerig en zullen gemakkelijk stuk gaan bij aanraking met de handen.  Met deze test onderscheidt u zieke bloemen van diegene die aangetast zijn door lage temperaturen, insecten of andere ziekten. Zieke bloemen drogen op en plakken  enige tijd aan de plant vast  waardoor ze er lelijk uitzien. Als er gezonde bloemen na de bloei van de plant vallen, zal die nog steeds een gezond uiterlijk en een normale vorm hebben.

Ovulinia produceert harde zwarte stukjes (sclerotia) in de aangetaste bloemen. Kleine gekleurde bekervormige voortplantingsorgaantjes, apothecia genaamd, ontwikkelen uit de sclerotia op het grond- oppervlakte tijdens de volgende lente. Kiemen worden van de apothecia naar de bloemknoppen geschoten en vormen de eerste bronnen van infectie.

Bijkomende kiemen worden in grote getale geproduceerd op de geïnfecteerde bloemblaadjes. Deze kiemen zijn verantwoordelijk voor verspreiding en/of uitbraak van bloemrot. In de kas, worden een overvloed van kiemen geproduceerd op geïnfecteerde bloemblaadjes. Sclerotia geproduceerd op zieke bloemblaadjes vallen op de grond en blijven onopgemerkt. Op niet verkochte in pot gekweekte azalea’s die besmet zijn met sclerotia kunnen die overleven om het volgende jaar weer toe te slaan. Schimmelverdelgers beschermen de bloemknopjes tegen besmetting als dit wordt toegediend wanneer de bloemknopjes kleur laten zien.Op groene, geknopte planten dan regelmatig een bespuiting uitvoeren met iprodion (b.v.Rovral) of een benzimidazoolfungicide.

 

 

Meeldauw

Zo nu en dan worden groenblijvende azalea’s besmet met poederachtige meeldauw, of veroorzaakt door de schimmel Erysiphe polygoni of door Microsphaera penicillata, maar vaker worden bepaalde bladverliezende azalea’s besmet. Bewolkte,duistere weersomstandigheden bevorderen de ontwikkeling van meeldauw. Symptomen op jonge blaadjes verschijnen voor het eerst als witte poederachtige vlekjes, maar als het zich verder gaat ontwikkelen zal uiteindelijk het hele blad bedekt zijn aan de boven- of onderkant. Meeldauwkiemen in de witte poeder op de besmette blaadjes worden door de wind verspreidt. Ook zouden gezonde blaadjes besmet kunnen worden door "menselijke verspreiding" door bijvoorbeeld snoeien. Poederachtige meeldauwschimmels van de azalea kunnen ook rododendrons infecteren en visa versa. Meeldauw ontwikkelt zich sneller bij warm weer (25 graden overdag en 15 graden 's nachts) dan bij koud weer (20 graden overdag en 10 graden 's nachts), maar de schade aan de plant is bij koud weer erger dan bij warmer weer. Jong gebladerte  is vatbaarder dan oud. Planten die in kassen groeien, in de luwte en/of in de schaduw zijn ook vatbaarder.

Nieuw geregistreerde systematische schimmelverdelgers worden regelmatig toegepast om planten tegen poederachtige meeldauw te beschermen. Frequent gebruik zal immuniteit veroorzaken.U vindt ze in ruime mate in tuincentra.Wel zeer zorgvuldig de aanwijzingen opvolgen.

 

 

 

O ortjesziekte of ezelsoor

Blaadjes en bloemen geïnfecteerd door de schimmel Exobasidium vaccinii leiden tot beschadigingen. Bij heel vochtige omstandigheden, worden de beschadigingen overheersend Naaste familieleden van de schimmel veroorzaken hetzelfde type beschadigingen aan planten zoals Arbutus, Blueberry, Camellia, Ledumen Leucothoe . De ziekte zorgt ervoor dat de blaadjes  zwellen, krullen en beschadigingen krijgen.  De vlezige beschadigingen zijn bleekachtig groen tot wit of roze tijdens het begin van de ziekte. De blaadjes zullen bruin tot bijna zwart en hard worden naarmate het seizoen vordert. Geïnfecteerde bloemen zijn vlezig, vettig en gezwollen. De onderste bladeren zijn over het algemeen het meest beschadigd, maar onder zeer vochtige omstandigheden en op schaduwachtige locaties kunnen zelfs de bovenste takken beschadigen. Knoppen van groenblijvende azalea’s worden ook vaak geïnfecteerd. De beschadigingen zijn bedekt met een witachtige schimmel die toeneemt tijdens  vochtige periodes. De frequentie en intensiteit van de ziekte zijn afhankelijk van koel nat weer en den hoeveelheid van de kiemen van de schimmel. Die sporen die geproduceerd worden in de schimmel op de blaadjes spoelen of waaien eraf en veroorzaken besmetting bij andere blaadjes. Wanneer het slechts over een paar planten gaat in uw tuin of op een bonsai, is de ziekte snel onder controle door de geïnfecteerde blaadjes weg te halen.Laat u ook geen afgevallen, zieke blaadjes on der de plant liggen.

 

 

Bladroest

Roest veroorzaakt door de schimmel Pucciniastrum myrtilli (P. vaccinii) kan een ernstige ziekte zijn voor bladverliezende azalea’s en dan speciaal voor de Noord-Amerikaanse rododendronen de Canadese,de: R. periclymenoides (nudiflorum), R. viscosum en R. ponticum. De schimmelverspreiding hangt samen met de watergift. De eerste symptomen laten zich zien als kleine, ronde, bleekachtige stipjes aan de bovenkant van het blad. De schimmel produceert vooral geel- tot oranjekleurige kiemen aan de onderkant van het blad. Deze ziekte ontwikkelt zich vaak tegen het einde van de zomer en de herfst en dan met name in het oosten van de Verenigde Staten. Bij bijzonder vatbare bladverliezende azaleasoorten kan zelfs de hele onderkant van de blaadjes bedekt worden met de schimmelsporen en dat kan ernstige vroegtijdige bladval veroorzaken. Roest kan onder controle gehouden worden door immune soorten bij te planten en het wekelijks spuiten van schimmelverdelgers ( verkrijgbaar in het betere tuincentrum )  te beginnen bij het eerste verschijnen van de schimmel en natuurlijk juist bij uw bij vatbare soorten.

 

 

  Het “dying down effect” bij takken en twijgjes

Wanneer de plant het zwaar heeft, bijvoorbeeld tijdens extreme droogte, maar ook bij grote ingrepen bij het vormen van azalea-bonsai, kunnen juist grote azalea’s vatbaar worden voor de ziekte Phomopsis ( dying down ofterugsterfte). De eerste symptomen treden op bij blaadjes en twijgjes en delen van de top. De blaadjes en takjes van de geïnfecteerde delen van de plant zullen bruinachtig verkleuren. Phomopsis is hoofdzakelijk een ziekteverwekker bij wonden en dan wordt het stamweefsel wordt het vaakst getroffen. Beschadigen aan de stam ouder dan een dag of acht zijn het vatbaarst. Na besmetting sterft stamweefsel snel af en uiteindelijk kunnen hele takken doodgaan. Beschadigingen door snoeien zijn vaak de belangrijkste oorzaken van de besmetting. Het verbeteren van de vochtigheid in de zomer en het voorkomen van barsten in de bast in de winter zijn de beste methodes om besmetting te voorkomen.Maar het afdekken van de snoeiwonden is natuurlijk het allerbelangrijkst. Daar zijn uitstekende producten voor op de markt. Als u veel snoei ingrepen heeft b.v. in de tuin dan is zuurvrije siliconenkit een voordeliger middel

 

Weefselaantasting

Rhizoctonia solani is de veroorzaker van blad- en stamaantasting bij groenblijvende azalea’s. Symptomen ontwikkelen zich heel snel en worden gekenmerkt door kleine “dode” beschadigingen op blaadjes die in eerste instantie lichtbruin van kleur worden en onregelmatig van vorm. Deze beschadigingen worden snel groter en worden donkerbruin tot bijna zwart. Heel typisch is dat de beschadigingen beginnen bij de rand en naar het midden gaan totdat het meeste van het blad dor is tegen de tijd dat het af valt. Aangetaste bladeren aan kweekplanten blijven meestal aan de plant vastzitten. De ziekte komt het vaakst voor in vochtige, hete kweekomstandigheden en veroorzaakt meestal een 100% bladverlies. Planten die in containers groeien zijn vooral vatbaar als ze dicht bij elkaar staan en van boven af worden.

 

 

Cylindrocladium scoparium ( Verwelkingsverschijnselen)

De schimmel Cylindrocladium scoparium tast de bladeren, takjes en wortels aan van groenblijvende azalea’s. Stekjes  raken geïnfecteerd tijdens de kweek als ze verzameld worden van moerplanten die al geïnfecteerd waren met de schimmel. De bladeren worden eerst dofgroen van kleur. Dan volgen er  stippeltjes. Die zijn klein, donkerbruin en regelmatig van vorm. De ziekte is erger onder vochtige omstandigheden. Ondanks het feit dat het er vaak uitziet als een bladstipje, kunnen zieke planten ook wortelrot en/of verwelken van de top laten zien. De verwelkingfase van de ziekte wordt verergerd bij planten die te veel water krijgen of te veel mest in combinatie met zoutopbouw of andere stressfactoren voor de plant.De voet van de plant is aan de buitenkant en ook inwendig bruin verkleurd. De schimmel leeft tevens op de bladeren. Blad en dus ook stekken kunnen besmet zijn. De schimmel kan zich in de grond handhaven.Uw aangetaste bonsai dompelen met een fungicide( benziminazoolfungicide, chloorthalonil-b.v.Daconil-,captan of Sporgon).

 

Grauwe schimmel

Het opkweken/stekken in de lente als de temperaturen laag zijn en de relatieve vochtigheid hoog is, bevordert  de ontwikkeling van grijze schimmel, veroorzaakt door de schimmel Botrytis cinerea . Zieke blaadjes laten eerst van vocht doordrongen plekjes zien. Grijze schimmel verschijnt het eerste op volledig ontwikkelde bloemen en verspreidt zich onder ontwikkelende bloemen en bladeren, wat bruine dode plekjes in blaadjes veroorzaakt. Vooral azalea’s die gehouden worden in niet-verwarmde kassen die vaak vochtig zijn om ze tegen de kou te beschermen, zijn extra vatbaar. Bloemen verwijderen van stekjes en weggooien van dode (bloem)blaadjes voorkomt het ontstaan van Botrytis kiemen. Als dit allemaal niet helpt, dien dan schimmelbestrijdingsmiddelen toe om besmetting te voorkomen. Planten die buiten overwinteren, moeten goed droog zijn voor ze afgedekt de winterbescherming in gaan.Niet te dicht opeen plaatsen, zodat ventilatie mogelijk is.

 

Nematodus ( rondworm)

Rondworm vooral Tylenchorhynchus claytoni tasten tuinazalea’s aan. Ze tasten zelden azalea’s aan die in containers worden gekweekt. Symptomen van schade door rondworm zijn gebrek aan donkergroen blad en minderende sterkte van de plant. Rondworm problemen kunnen worden voorkomen door rondwormvrije pootmiddelen en potgrond te gebruiken, rondworm vrije kweekplaatsen te gebruiken en ontsmetting van de grond. Korrelvormige bestrijdingsmiddelen kunnen handig zijn om door grond te mengen. Spuiten met oxamyl (b.v. Vydate L) helpt ook.

 

Zoutophoping in bonsaischaal

Azalea’s zijn erg gevoelig voor een te veel aan oplosbaar zout  in de pot of schaal. Zoutophopingen komen vaak door een te overdadig gebruik van meststoffen. De symptomen van een te veel aan zout is verbranding aan de randen van de onderste bladeren, gevolgd door bladval. Een roodachtige verkleuring van de bladeren van sommige soorten groenblijvende azalea’s is ook een symptoom. Sommige soorten als Hexe, Lentegroet en Vervaeneana zijn blijkbaar het minder vatbaar dan andere soorten. Het is belangrijk voor  azalea’s om tijdens periodes van hoge temperaturen zout uit de wortelzone te spoelen. Geef altijd zo veel water aan uw azalea bonsai dat u het uit de gaten in de schaalbodem ziet lopen, maar kies een goed doorlatend grondmengsel. Zie elders op deze site. Meststoffen moeten gelijkmatig over de oppervlakte verdeeld worden om “zoutzakken” te voorkomen.

 

 

 

Toekomstige maatregelen om met ziektes om te gaan

 

De geschiedenis van chemische plant bescherming is een veelbelovend verhaal over chemische bestrijdingsmiddelen, die om verschillende redenen, vaak resistent tegen ziekteverwekkers,  een beperkt bruikbare levensduur hebben. De nieuwere systematische middelen zouden ook dit patroon kunnen volgen. Het juiste antwoord is het kweken van ziekte- en/of insectenresistentie in de “bronplant”. Azaleasoorten bijvoorbeeld verschillen in resistentie voor Phytophthora wortelrot. Toen 73 soorten in 10 verschillende groepjes van groenblijvende azalea’s werden getest, zag men dat sommige een hoge mate van resistentie vertoonden. Resistentie varieerde van zeer vatbaar bij “Jane Spaulding, Formosa en Fakir” tot 18 andere met nogal hoge resistentie. Van de andere groepjes hadden de Indicums over het algemeen de hoogste resistentie onder de oude bekende soorten en de Kurumes de minste. Biologische bestrijdingsmiddelen bieden een veelbelovend methode van plantbescherming. Mycor rhizae (goede schimmels die samen groeien met plantenwortels) kunnen bescherming bieden tegen de wortelrotschimmel, wanneer praktische methoden van gebruik worden ontwikkeld. Kijkend naar de onbruikbaarheid van genetische immuniteit en de onzekerheid van chemische middelen in de toekomst, wordt biologische methoden onderzocht/getest in veel onderzoekcentra. Zulke  maatregelen zouden geïmplementeerd kunnen worden in de toekomst; alleen of in combinatie met andere maatregelen in een geïntegreerd plantenbescherming programma.

 

 

 

Schimmelbestrijdingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen

 

Overwegingen bij bestrijdingsmiddelen

Schimmelbestrijdingsmiddelen worden gebruikt om infectie van bladeren, stam, takjes, bloemen en wortels te voorkomen of elimineren. Ontsmettingsmiddelen worden gebruikt om schimmels die in de grond ontstaan en rondworm voor de beplanting uit te roeien. Sommige van de geregistreerde bestrijdingsmiddelen zijn systematisch en geven bescherming voor langere periodes (weken of maanden). Bestrijdingsmiddelen die eerder werden gebruikt hadden een kort effect en moesten elke 7 tot 10 dagen herhaald worden. Het is belangrijk dat bestrijdingsmiddelen niet gebruikt worden in hogere doseringen dan aangegeven en ook niet vaker dan is voorgeschreven. Dit kan resistentie in de hand werken of de plant beschadigen.

 

Bonsai toepassing

Stekjes, bomen,schalen,grond, gereedschap en water voor verstuiving en besproeiingmoeten vrij zijn van ziekteverwekkers. Bestrijdingsmiddelen waarin wordt gedompeld of waarmee wordt gesproeid nadat stekjes wortels hebben gekregen of bomen zijn verpot, zullen infectie van nieuw te vormen wortels, blaadjes en takjes voorkomen. Sommige bestrijdingsmiddelen kunnen veilig toegediend worden nadat stekjes wortels hebben gekregen. Systematische bestrijdingsmiddelen kunnen in water opgelost worden of in korrels in de grond gebruikt worden als bescherming tegen wortelrot schimmels.

 

Leest altijd zorgvuldig gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en houdt u daar strikt aan. Voor uw eigen gezondheid en die van uw bonsai

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!